Privacyverklaring van CharlotteBax.nl. Deze website valt onder Charlottes Tekst en Media, kvk 77483324.

Algemene persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk verwerkt en door Charlotte Bax (ondergetekende) gebruikt voor het onderhouden van zakelijke contacten, zolang deze gegevens relevant zijn. Voorbeelden van de persoonsgegevens zijn: Naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats telefoonnummers, email, betaalgegevens, KvK-nummer en BTW-nummer.

Je eigen gegevens opvragen en/of rectificeren?

Je kunt je gegevens opvragen via email. Ondergetekende zal daarop toetsen of je de rechtmatig eigenaar van deze gegevens bent en pas daarna tot actie overgaan.

Recht op vergetelheid

Je hebt het recht om te vragen of ondergetekende jouw gegevens uit de bedrijfsadministratie kan verwijderen, wanneer deze niet meer relevant zijn. Je kunt je verzoek via email indienen. Ondergetekende zal daarop toetsen of je de rechtmatige eigenaar van deze gegevens bent. Pas daarna verwijdert ondergetekende je gegevens.

Klacht indienen?

Indien je vindt dat ondergetekende niet handelt volgens de AVG, dan kun je een klacht indienen per email. Ondergetekende zal je klacht in behandeling nemen en contact opnemen. Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Contactpersoon: Charlotte Bax
Bedrijf: Charlottes Tekst en Media
Email: info [@] charlottebax.nl

Scroll naar top